s Bluemind Meer sereen personeel
voor beter behandelde patiënten

Neuroweteschappen ten dienste van de gezondheidzorg

 

Formez vos équipes aux neurosciences grâce à nos pédagogies ludiques pour leurs permettre de gérer au mieux leurs propres émotions ainsi que celles de leurs interlocuteurs.

Een vernieuwende aanpak in de HR voor de actoren in de zorgsector


Bluemind stelt een vernieuwende aanpak voor in het Human Resources Management:
Een opgedreven werkritme, overbelasting en onderbemanning, absenteïsme, patiënten die klant worden, toenemende rentabiliteitseisen die zich op het terrein laten voelen… De ziekenhuiswereld maakt grondige veranderingen door. Deze vergen nieuwe werkmethodes op het vlak van personeelsmanagement

 

Om verder te gaan

Emotionele regie

Typerend voor superieure zoogdieren en de meest toegankelijke voor ons bewustzijn, is de emotionele regie die zich baseert op emoties van plezier die we willen herhalen, en ongenoegen dat we willen vermijden, en dit ten gevolge van conditionering van beloning of straf.

Edaptatieve regie

Specifiek voor mensen en gelokaliseerd in de neocortex, is deze vorm van intelligentie de meest recente in de evolutie.
In tegenstelling tot wat men zou denken, is deze vorm van denken heel weinig bewust, ook al is het precies degene die we maximaal moeten stimuleren omdat het de zetel is van onze creatieve en adaptieve intelligentie, en is tevens niet erg ontvankelijk voor stressvolle toestanden.
In de opleiding laten we u zien hoe u deze ‘blauwe’ regie – vandaar onze naam Bluemind -, kunt identificeren en stimuleren.

Gregaire regie

Aanwezig in alle dieren die in groepen leven – inclusief de mens – reguleert de gregaire regie onbewust ons gedrag van dominantie en integratie in een groep. Deze regie wordt slecht beheerd en veroorzaakt gedrag dat te dominant, te onderdanig, te zelfverzekerd of te marginaal is.

Instinctieve regie

De meest archaïsche van de 4 regie vormen is de instinctieve regie, die voor individuele overleving zorgt. In geval van stress dreigt deze regie het helaas over te nemen en brengt het ons in een staat van vlucht, strijd of bevriezing.

Klanten Getuigenissen

Jacques Hansenne

DRH Hôpital de Beau-Vallon

Bluemind stelt ons voor ons gedrag en de gevolgen ervan in twijfel te trekken. De deelnemers zijn van mening dat ze als gevolg van de opleiding beter communiceren en serener omgaan met agressief gedrag. Ze onderstrepen het enthousiasme, professionalisme en dynamisme van de opleiders. Concreet stellen we vandaag een betere beheersing van emoties in stresserende situaties vast, en een meer ontspannen sfeer in de ploegen.

Mr Vandecasteele

Verantwoordelijke van de Dienst Risicobeheer, CHU Charleroi

Het ziekenhuispersoneel geeft duidelijk blijk van een grote belangstelling voor de opleiding over omgaan met agressiviteit, gegeven door het INM (bluemind). Globaal beoordelen ze deze als zeer interessant, relevant en nuttig voor hun beroepsleven. Dit initiatief zou dus herhaald moeten worden en, indien mogelijk, uitgebreid naar andere diensten die ook met problemen van agressiviteit en geweld geconfronteerd worden.

Pierre Best

DHR – Centre hospitalier de Dunkerque

Dankzij de opleiding hebben de personeelsleden geleerd om stress in risicosituaties te beheersen, zich hun professionele waarden opnieuw eigen te maken, de gesprekspartners die deze vergeten waren eraan te herinneren en op een constructieve manier te communiceren. Zes maanden na afloop van de opleiding kunnen we zeggen dat de opleiding een duurzaam effect heeft gehad op het gedrag van de betrokken personeelsleden: naast de hierboven aangehaalde, blijvende resultaten heeft de opleiding ook geleid tot een groeps- en projectdynamiek onder de betrokken professionals

Ons team

Iedere opleider van bluemind heeft een passie voor het menselijke gedrag en vindt in de materie concrete instrumenten voor een duurzame verandering. Dokters, psychologen, pedagogen, … afkomstig uit de bedrijfs- of verenigingswereld, allen hebben ze als diepe motivatie de verbetering van de kwaliteit van menselijke relaties

bluemind-jean-michel-delperdange
Jean-Michel
bluemind-patrick
Patrick
bluemind-marie
Marie
bluemind-catherine-schwennicke
Catherine
bluemind-valerie-vander-stappen
Valérie
bluemind-sebastien
Sébastien
bluemind-brigitte-durruty
Brigitte
bluemind-ghislaine-robinson
Ghislaine
bluemind-pierre-eric-baibay
Pierre-Éric
bluemind-marjan-van-domburg
Marjan

Onze Klanten