Een vernieuwende aanpak in de HR

Bluemind stelt een vernieuwende aanpak voor in het Human Resources Management:

Een opgedreven werkritme, overbelasting en onderbemanning, absenteïsme, patiënten die klant worden, toenemende rentabiliteitseisen die zich op het terrein laten voelen… De ziekenhuiswereld maakt grondige veranderingen door. Deze vergen nieuwe werkmethodes op het vlak van personeelsmanagement.

De grote uitdaging van vandaag is het alsmaar complexer worden van functies en taken in een sociale en professionele context met steeds meer verplichtingen. Het is voor de ziekenhuisstructuren dus van essentieel belang zich aan de veranderingen aan te passen, de prestaties op het terrein in dit proces te integreren en de werking van het personeelsmanagement te optimaliseren. Dit nieuwe elan kan er enkel komen door grondig te werken aan het duurzaam motiveren van het personeel, door stress- en conflictpreventie en -beheersing, door het leren omgaan met gewelddadig en manipulatief gedrag.

bluemind gaat deze uitdaging samen met u aan. Het stelt u concrete technieken en opleidingen voor, gebaseerd op de recentste ontdekkingen in de neuro-, cognitie- en gedragswetenschappen. Zijn methode, de NeuroCognitieve en Gedragsmatige Methode (NGM) biedt een wetenschappelijk interpretatierooster van het menselijk gedrag en instrumenten voor het managen ervan.

bluemind begeleidt u bij het vormen van uw personeel, bij het stellen van individuele en collectieve diagnosen, bij het opmaken van specifieke instrumenten die aan de concrete behoeften van uw teams en van de individuen erin voldoen

Concreet biedt Bluemind:

  • Opleidingsprogramma’s voor uw personeel: het onthaal van de patiënt, omgaan met agressiviteit van de patiënt en zijn omgeving, conflictpreventie en -beheersing, omgaan met stress en emoties in de diensten, management, leadership, change management, omgaan met gewelddadig en manipulatief gedrag.
  • Advies aan en globale begeleiding van kader- en directieleden van instellingen en ziekenhuizen.
  • Coaching voor kaderpersoneel om professionele moeilijkheden serener aan te pakken, zowel persoonlijk, als relationeel en organisatorisch.
  • Het ontwikkelen en implementeren van doeltreffende oplossingen voor een duurzame motivatie op basis van radicaal nieuwe persoonlijkheids-, recruterings-, oriëntatievragenlijsten.

Voornaamste voordelen

Wat verklaart de hoge slaagcijfers van onze toepassingen? Doordat ze inwerken op de levenshouding en geestesgesteldheid van uw medewerkers, zowel als individu als in team, kunnen ze hun professionele knowhow optimaal benutten.

  • Elke deelnemer voelt zich sterker, individueel en in relaties.
  • Elke deelnemer ontwikkelt zijn vermogen om zich aan te passen aan verandering, aan het onbekende en aan druk.
  • Elke deelnemer leert stress beter te beheersen, voor zichzelf of in de omgang met anderen.
  • Teams ontwikkelen vlot interne synergieën en verhogen hun capaciteit tot collectieve actie.
  • De organisatie leert om het beste uit elk personeelslid te halen, met respect voor ieders integriteit.Chacun se sent renforcé, individuellement et relationnellement